Inspektor Ochrony Danych

naturek.pl Inspektor Ochrony Danych

Funkcję IODO pełni:

Robert Gruz
e-mail: iod@turek.com.pl 
tel. +48 696 983 085